Cijenik

Cijena autoškole je 4860 kn plativo na 12 rata. U tu cijenu je uključeno 30 sati predavanja iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila ( PPSP) ,te 35 sati vožnje motornim vozilom ( UV ).