Cijenik

Cijena autoškole je  960,00 €   plativo na 12 rata bez kamata . U tu cijenu je uključeno 30 sati predavanja iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila ( PPSP) ,te 35 sati vožnje motornim vozilom ( UV ).